associació trenta-tres

Qui som

L'Associació 33 pel desenvolupament infantil i atenció precoç, és una entitat sense ànim de lucre constituïda l'any 2013 i especialitzada en l'atenció a la infància i la seva família.

Està inscrita amb el núm. 51229 al Registre d'Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.


La Nostra Missió

La nostra activitat es centra en l’atenció especialitzada, de qualitat i adaptada a aquells infants que presentin dificultats en el desenvolupament, o bé risc de patir-ne, i llurs famílies.

La Nostra Visió

Volem arribar a ser una entitat de referència en la millora de la qualitat de la població infantil que presenti dificultats en el desenvolupament i llurs famílies, dins el territori català.

Els Nostres Valors

  • Proximitat: potenciant l'atenció individual i personalitzada de l'infant i les seves famílies.
  • Treball en equip: potenciant el treball interdisciplinari i transdisciplinari com a model assistencial.
  • Treball en xarxa: potenciant la relació amb els recursos de la zona.
  • Formació continuada: elaborant accions formatives per millorar les competències i les actituds dels professionals.
  • Innovació i actualització constant: fomentant processos d'innovació per l amillora d'atenció.
  • Responsabilitat social: tenint en compte la sostenibilitat, la solidaritat, l'ètica en l'atenció als usuaris i col·laboradors, l'atenció a la llengua i cultura.

Informe Anual de Transparència

D'acord amb l'establert a l'article 3.2 de la llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i atès que el volum de negoci de Associació Trenta-Tres vinculat a activitats dutes a terme per compte de les administracions públiques supera el 25% del volum general de l'empresa.

Memòria de Transparència

que fem

Ens encarreguem de l’atenció biopsicosocial de les persones menors d’edat i de les seves famílies, contribuint a la salut física i mental i al benestar social de la població infanto-juvenil i familiar.

Escola Municipal d'Eduació Especial Maria Felip (Gavà)
Integrat amb el funcionament de l'escola oferim un servei de fisioteràpia especialitzat en infants amb discapacitats motrius greus i permanents.


logotip cdiap sant adria del bessos

L’atenció precoç és el conjunt d’intervencions dirigides a la població infantil de zero a sis anys, a les famílies i al seu entorn, en els àmbits de la prevenció, la detecció, el diagnòstic i la intervenció terapèutica, de caràcter interdisciplinari, pel que fa als trastorns del desenvolupament.

sala d'activitats cdiap sant adria

L’objectiu de l’atenció precoç és donar resposta, al més aviat possible, a les necessitats transitòries o permanents que presenten els infants amb trastorns en el desenvolupament o que corren el risc de patir-ne.

logotip escola maria felip gava

Concertat amb l'Ajuntament de Gavà, oferim un servei de fisioteràpia especialitzat adreçat als alumnes amb discapacitatrs motrius greus i permanents de l'Escola Municipal d'Educació especial Maria Felip.

sala fisioterapia escola maria felip gava

L'objectiu és millorar la qualitat de vida d'aquells alumnes amb dificultats psicomotrius, de manera integrada amb el funcionament i les activitats del'escola (inclou teràpia aquàtica).

CONTACTE

Viladecans, Barcelona

+34 93 381 87 14

info@a33.cat

Envia el teu comentari i ens possarem en contacte amb tu